Ahmad Dahlan Sang Pembaharu Islam

26 July 2016 Wisatahati Training 0
Ahmad Dahlan merasa perlu mengadakan pembaharuan Islam di kampung halamannya. Langkah pertama yang Ahmad Dahlan lakukan adalah dengan mengubah arah kiblat yang salah, kemudian mengajak memperbaiki jalan dan parit di Kauman.

Kehebatan Khalid bin Walid

5 July 2016 Wisatahati Training 2
Saifullah Al-Maslul (pedang Allah yang terhunus) adalah julukan yang diberikan kepada Khalid bin Walid. Ia adalah seorang panglima perang yang hidup pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khalid bin Walid berasal dari suku Quraisy, ayahnya bernama Al Walid bin Al Mughirah, salah satu tokoh Quraisy di zamannya. Ibunya bernama Lubabah binti Al Harist, saudara dari Ummul Mukminin Maumunah binti Al Harits.

Al Zahrawi Bapak Ahli Bedah

16 June 2016 Wisatahati Training 0
Abulcasis lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Kordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Ia merupakan salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan, ia juga dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah.